Този сайт използва бисквитки /cookies/. Ако желаете можете да научите повче тук.
 Пожелаваме Ви весели празници! 
 Моля инсталирайте си по-модерен браузър! Примерно Google Chrome 

Ценова листа към 01.12.2019 г.

ПП ПИТАГОР
СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 300
ОТЧЕТНОСТ ПО ЗДДС +100
АВТОМАТИЧНИ ОСЧЕТОВОДЯВАНИЯ +100
ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА ДОКУМЕНТИ +50
ПРОДАЖБИ 150
ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБИ +150
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ +100
СПРАВКИ ПО ГРУПИ КЛИЕНТИ И АРТИКУЛИ +100
ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА ДОКУМЕНТИ +100
ПИТАГОР - Н18 300
ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ 200
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 150
ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ 300
При персонал до 5 служители 100
При персонал от 5 до 25 служители /5 < n <= 25/ 50+n*10
ХОНОРАРИ +100
СУМАРНО ОТЧИТАНЕ НА РАБ. ВРЕМЕ +150
БЕЗКАСОВИ ПЛАЩАНИЯ +50
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ
PTG SUPPORT +100
МНОГОФИРМЕНИ ЛИЦЕНЗИ
/за счетоводни къщи/
до 10 до 20 до 50 над 50
+100 +150 +200 +250
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБ. МЕСТА
За всяко доп. раб. място +20%
За всеки 5 раб. места +50%
ЛИЦЕНЗИ ЗА НОВИ ВЕРСИИ
за 3 месеца за 6 месеца за календсрна година
15% 25% 35%
  • Цени за консултантска помощ: 50 лв. за час.
  • За нови приложения /нови потребители/:
    • Цената на лиценза включва лиценз за версиите през следващите 6 месеца.
    • Цената на лиценза включва 2 часа помощ при внедряване.
    • Допълнителна помощ при внедряване: по 20 лв. на час /ако е включена в договора за лиценза/.
Всички цени са в лв./BGN/ без ДДС