Този сайт използва бисквитки /cookies/. Ако желаете можете да научите повче тук.
 Пожелаваме Ви весели празници! 
 Моля инсталирайте си по-модерен браузър! Примерно Google Chrome 

ПП ПИТАГОР

ПП ПИТАГОР е система за автоматизация на отчетността и управлението. Предлага всичко, което се очаква от една добра счетоводна система, но приложенията не се ограничават само със счетоводната отчетност. Целта най-общо е с един продукт да се автоматизират най-важните дейности, свързани с отчетността и планирането.

ПП ПИТАГОР се състои от няколко основни модула. Към някои от модулите се прдлагат допълнителни опции. Всеки от модулите може да работи независимо от останалите.

Опция ОТЧЕТНОСТ ПО ЗДДС
Опция АВТОМАТИЧНИ ОСЧЕТОВОДЯВАНИЯ
Опция ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА ДОКУМЕНТИ

Опция ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБИ
Опция ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Опция СПРАВКИ ПО ГРУПИ КЛИЕНТИ И АРТИКУЛИ
Опция ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА ДОКУМЕНТИ
Опция ХОНОРАРИ
Опция СУМАРНО ОТЧИТАНЕ НА РАБ. ВРЕМЕ
Опция БЕЗКАСОВИ ПЛАЩАНИЯ
ПП ПИТАГОР работи под Windows XP и всички по-нови версии на Windows!
ПП ПИТАГОР позволява работа в мрежа. Условието за това е компютрите да са в една мрежа и съответната папка с данни да е споделена с права за четене и писане!