Този сайт използва бисквитки /cookies/. Ако желаете можете да научите повче тук.
 Пожелаваме Ви весели празници! 
 Моля инсталирайте си по-модерен браузър! Примерно Google Chrome 

ПП ПИТАГОР

ПИТАГОР е система за автоматизация на отчетността и планирането.
ПИТАГОР е СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА, напълно интегрирана с подсистеми за важни дейности като ПРОДАЖБИ и ЗАПЛАТИ.
ПИТАГОР е достатъчно лесен за потребители без сериозна предварителна подготовка когато става дума за основните възможности.
ПИТАГОР е интересен за потребители, които търсят интересни възможности с които може да постигнат повече с по малко усилия.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

Тази част от системата включва дефиниране на сметки, аналитичности и документи,
въвеждане на счетоводни документи,
създаване на документи и отчети.
Възможностите за автоматично генертиране на записи за автоматични осчетоводявания са важни, защото спестяват много време и гарантират коректен резултат ако е дефинирана коректна схема за осчетоводяванията.

Опция ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБИ
Опция ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Опция СПРАВКИ ПО ГРУПИ КЛИЕНТИ И АРТИКУЛИ
Опция ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА ДОКУМЕНТИ
Опция ХОНОРАРИ
Опция СУМАРНО ОТЧИТАНЕ НА РАБ. ВРЕМЕ
Опция БЕЗКАСОВИ ПЛАЩАНИЯ
ПП ПИТАГОР работи с всички версии на Windows от Windows XP.
ПП ПИТАГОР позволява работа в мрежа. Условието за това е компютрите да са в една мрежа и съответната папка с данни да е споделена с права за четене и писане!